Bentinho Massaro

Bentinho Massaro är en ung talang på scenen av andliga vägledare, men han har kommit så pass långt i sin egen andliga utveckling att han nu håller föreläsningar världen runt.

Eftersom Bentinho är en av de föreläsare jag kontinuerligt rekommenderar, tänkte jag visa några av de videos från honom som jag själv tycker mest om. Hans videos döpta till ”Empowerment” samt ”Infinity” osv finns från 1 till höga nummer – och Bentinho lägger emellanåt ut nya videos i sina serier. Mycket nöje!

Denna video är lite annorlunda, men har ett viktigt budskap kring förlåtelse.

Om du vill ha vägledning av mig, finns jag på tarotguiderna som vägledare 98#, se min profil här!

Jag nås även via mail: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Kram på er! /Liv

Du är bra nog!

Jag har precis upptäckt den underbara terapeuten Marisa Peer, som menar att de flesta situationer där vi inte har vad vi vill beror på fem saker:
1) vår hjärna gör alltid vad den tror att vi vill att den ska göra – och om vi inte har vad vi vill i våra liv är det för att vi inte samarbetar med vår hjärna
2) hjärnan är programmerad att föra oss bort från smärta och mot välbehag
3) hur vi känner inför situationer kokar ned till två saker; de bilder vi har i huvudet om situationen och de ord vi använder om situationen
4) hjärnan älskar allt som är familjärt
5) många av oss tror inte att vi är bra nog.

Marisa menar att den största handbromsen för att förbättra våra liv är idén att vi inte är bra nog. Bra nog för vad? Jo, Marisa menar att om vi inte tror att vi är bra nog fungerar ingen diet, vi kan inte behålla våra relationer eller vara tacksamma för vad vi har och kan heller inte förbättra vår situation.

Marisas recept för att förbättra vår känsla av att känna oss bra nog, är att göra ett test under en månad. Hon får sina klienter att 1) spela in sig själva på telefonen där de säger ”jag är bra nog” eller ”jag räcker till” och att lyssna på inspelningen när de sover, 2) skriva ”du är bra nog,” ”jag är bra nog” eller ”jag räcker till” på en lapp på badrumsspegeln, 3) smsa ”jag är bra nog” eller ”du är bra nog” eller ”jag räcker till” till sig själva. Marisa rekommenderar även att smsa ”du är bra nog” till andra! 🙂

Här nedan är två av de videos där Marisa går igenom hur vi kan börja känna oss bra nog – och börja samarbeta med vår hjärna för att få vad vi vill ha i våra liv. Mycket nöje!

Stor kram Liv

Om du vill ha vägledning av mig, finns jag på tarotguiderna som vägledare 98#, se min profil här. Jag nås även via mail: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Skyller du på andra?

Två frågor: 1) Vad bör du vara rädd för idag, 2) vems fel är det?

Underbara Brené Brown forskar kring sårbarhet och skam och menar att dessa två frågor, vad vi bör vara rädd för och vems fel det är, blandas upp med känslan att vi aldrig är bra nog, trygga nog etc. Brené menar att när vi känner att vi inte är bra nog, trygga nog etc så känner vi i grunden skam.

Alla människor har grundläggande behov av att känna tillhörighet och att bli älskade, men många av oss sätter en rustning kring hjärtat varje dag för att inte bli sårade. Fungerar det? När saker vi inte önskar ska hända ändå händer, blir många av oss förkrossade trots att vi försökt skydda oss.

I den här fina videon talar Brené om vad som händer i oss när vi försöker skydda oss från att bli sårade och skyller på andra – och vilka negativa konsekvenser det får för oss själva. Kram på er!

Kram från Liv

Om du vill ha vägledning av mig, finns jag på tarotguiderna som vägledare 98#, se min profil här. Jag nås även via mail: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Vad vi projicerar mot andra

Förklaringen till varför andra beter sig som de gör mot oss, står många gånger att finna i vad vi projicerar mot dem. Något som kan vara bra att fundera över är om rollerna vore omvända. Om den person du funderar över tänkte, kände och talade om dig såsom du gör om dem, hur skulle du då reagera?

Eftersom jag redan gjort en del inlägg kring projektioner, har jag gjort dagens inlägg som en liten påminnelse till oss alla. Jag har därför klippt in en liten vlogg från Agnes Vivarelli, som anknyter till mitt tidigare inlägg ”Att programmera vatten.” Jag har även inkluderat Dr. Emotos video som Agnes refererar till nedan.

Titta på dessa små videos och fundera över vad det är du projicerar mot andra. Om någon tänkte och kände om dig som du gör om dem, skulle du vilja vara nära den personen eller skulle du avlägsna dig? Food for thought… Stor kram, Liv

Den video som Agnes vill att vi tittar på är denna, från Dr. Emoto.

Den meditation som Agnes nämner finner ni här nedan. Fler meditationer för självkärlek finns i mitt tidigare inlägg ”Självkärlek botar allt.”

Om du vill ha vägledning av mig, finns jag på tarotguiderna som vägledare 98#, se min profil här. Jag nås även via mail: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Att hoppa framåt eller bakåt i tiden genom kvanthopp

Vore det inte fantastiskt om vi kunde hoppa framåt i tiden tills vi befann oss i den situation eller relation vi allra helst vill vara i, eller om vi kunde rätta till en situation från det förflutna? Genom kvantfysikens så kallade kvanthopp (quantum jumping) menas vi kunna göra just detta. I dagens inlägg tänkte jag därför undersöka detta fantastiskt roliga ämne närmare! Välkomna!

Enligt såväl kvantfysiker som dem som talar om attraktionslagen och de andra lagar som menas styra vårt universum, är alla olika tänkbara situationer som vi kan föreställa oss redan skapade. Den verklighet vi ser framför oss just nu, menas vara den ”primära verkligheten” medan de andra är sekundära etc. Genom att lära oss göra kvanthopp menas vi kunna välja vår primära verklighet, som om vi valde en bok ur en bokhylla. Vi menas även kunna färdas tillbaka i tiden för att ordna upp situationer som blivit fel. Men hur kan detta vara möjligt – och hur går det till?

När vi lärt oss göra kvanthopp, kan vi visuellt sett hälsa på oss själva i olika verkligheter och intervjua oss själva. Vi menas kunna låna energi från den verklighet som vi skulle föredra och ta med oss den energin in i den verklighet vi ser framför oss just nu, dvs vår primära verklighet, för att åstadkomma de förändringar vi vill se.

De som föreläser inom ämnet menar att när vi lånar energi från den verklighet som vi skulle föredra, så ändras den verklighet som vi lever i nu, på så sätt att exempelvis oönskade minnen från det förflutna ”bränns” bort.

I artikeln https://svenska.yle.fi kan de som vill läsa mer, men i korthet har professorer och forskare såsom exempelvis nobelpristagaren Erwin Schrödinger och vetenskapsmän såsom Stephen Hawkins, Brian Greene, Michio Kaku, Neil DeGrasse Tyson och David Deutsch, hävdat dessa multiversum-hypoteser sedan 50-talet.

Nedan har jag samlat mina favoriter av föreläsare i ämnet. Mycket nöje!

Kvantfysikern Cynthia Sue Larson talar om sina erfarenheter av kvanthopp, ni kan se mer på hennes hemsida www.realityshifters.com.

Gudfadern av kvanthopp, Burt Goldman, talar om sina upptäckter och erfarenheter.

Nicki Sutton visar hur vi kan gå en bit in i olika tidslinjer, för att se hur olika val skulle kunna se ut. Denna meditation är magisk!

Aaron Doughty talar om hur vi kan manifestera oss själva i den verklighet vi helst skulle vilja uppleva. Hur spännande som helst!

Stor kram! Liv

Om du vill ha vägledning av mig, finns jag på tarotguiderna som vägledare 98#, se min profil här. Jag nås även via mail: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Är villkorslös kärlek en myt?

Om den här relationen ska fungera behöver du älska henne/honom villkorslöst. Jag har hört den meningen sägas till mig och jag har själv sagt den till andra. Men vad betyder det egentligen att älska någon villkorslöst – och vill alla ens ha villkorslös kärlek i en relation? I det här inlägget tänkte jag undersöka ämnet närmare. Välkomna!

Mellan själsfränder som inte är karmiska själsfränder, menas villkorslös kärlek ofta vara en naturlig ingrediens. Paret har en känsla av att känna varandra redan efter mycket kort tid, de vill varandra allt väl, gräl är mycket sällsynta, de ger varandra vad de behöver, läker varandra, utvecklas ihop och löser problem ihop på ett mjukt och vänligt vis.

Rent karmiska själsfränder, eller de par som har mycket karma mellan sig, älskar däremot inte varandra villkorslöst. Relationen är fylld av rättvisetänk, paret letar hela tiden efter vad den andre gör fel, de skuldbelägger varandra och ligger i varsin skyttergrav mot varandra, kompromiss finns inte i ordförrådet, gräl över liknande saker på liknande tidpunkter upprepas om och om igen, de ”hat-älskar” varandra och klagar konstant till bekanta om sin partner och klagar på sin partner inför andra, vilket trissar upp konflikter och motsättningar ännu mer mellan paret. Samtidigt menas relationen inte kunna förbättras eller ta slut förrän karman eller själskontraktet mellan paret är upplöst, därför kan dansen pågå i många år (se mer i mitt inlägg ”Att släppa taget om relationer och situationer”). 

Tvillingflammor har till att börja med inte heller den mjuka fina typen av relation som själsfränder utan karma har. Ofta tar det flera år innan detta stadie uppnås mellan tvillingflammor, men de som uppnått en harmonisk union menar att de varit tvungna att nå dit. Det kan vara svårt för människor att avgöra om personen de mött är en karmisk själsfrände eller en tvillingflamma, eftersom den initiala intensiteten och i relationerna ofta är liknande. Skillnaden är dock att när vi möter en karmisk själsfrände så försöker vår själ varna oss, vilket inte sker för dem som möter sin tvillingflamma. Tvillingflammor menas ofta knockas av själva uppenbarelsen av den andra när de möts – och den ena eller båda tvillingarna kastas ganska snart (efter dagar, veckor eller månader) in i en centrifug av känslor, föreställningar och minnen som behöver rensas ut ur kroppen, för att tvillingarna ska kunna vara i varandras närhet. Detta inre arbete sker oftast i ensamhet, är oftast mycket smärtsamt och tar oftast månader eller år, där tvillingarna har lite eller ingen kontakt med varandra. Välkommen till the dark night of the soul. 

Denna process brukar kännas som att gå ensam, barfota och naken genom helvetet och tillbaka. Allt detta inre arbete sker oftast i ensamhet eftersom vår tvillingflamma tvingar oss att klara av arbetet ensamma. De kommer inte för att rädda oss, de kommer in i våra liv för att utveckla oss på vad som kan upplevas som ett skoningslöst sätt. Faktum är att under processen av rening kommer de till oss än mindre ju högre vi ropar efter dem eller kräver att de kommer tillbaka.

Mellan tvillingflammor menas villkorslös kärlek vara ett absolut krav för att paret ska kunna fungera som en enhet eller ens ha kontakt efter att reningsprocessen nått sitt slut. Ofta uppstår därför långa perioder (månader eller år) av uppsvallande känslor av längtan, sorg, ilska, hat, skuldbeläggning, rädsla etc gentemot den andre. Känslan av att han/hon förstör mitt liv är ofta mycket stark under långa perioder. Oftast måste båda tvillingarna bearbeta alla sina föreställningar om relationer och sig själva och titta på alla sina egna skuggsidor innan de kan ha kontakt. Detta inre arbete är vanligtvis en mycket sträng och plågsam process som tvingar kroppen, psyket och själen till läkning genom att tvinga upp de allra mest mörka upplevelser, minnen och föreställningar till medvetande. Processen gör ofta den ene eller båda tvillingarna fysiskt sjuka eller deprimerade under vad som kan bli långa perioder.

När det inre arbetet närmar sig sitt slut, är den tvilling som i ensamhet gjort det tyngsta inre arbetet vanligtvis så utmattad, att denne inte har något annat val än att vända sig mot villkorslös kärlek. Efter att ha provat alla andra sätt att finna frid, efter vad som många gånger är år av svåra själsliga och fysiska plågor, finner tvillingflamman den villkorslösa kärleken till sig själv och sin tvilling. Detta sker på liknande sätt som människor i svår kris som annars aldrig ber till slut går ned på knä, knäpper sina händer och ber om befrielse från sin smärta. För tvillingflamman är den villkorslösa kärleken bönen, en slags överlevnadsstrategi när ingenting annat de provat har givit frid.

I fasen av rening dör vårt ego och alla våra gamla föreställningar av hur relationer bör vara. Eftersom relationen mellan tvillingflammor mestadels är själslig, faller även till slut föreställningarna om hur vi bör umgås och samverka som par i den tredimensionella världen. Efter att tvillingarna kommit ut ur denna fas och i de fall de börjar ha kontakt igen, kvarstår ändå kravet att älska den andre villkorslöst. De tvillingflammor som lyckats få en stabil fysisk union är än så länge oftast lite äldre par med olika typer av själsfränderelationer bakom sig. De menas uppleva att eftersom deras egon inte längre kräver någon speciell form på relationen – är relationen och kärleken till slut villkorslös. De har inte längre någon föreställning om att den andre måste göra något för dem, de tar hand om sig själva och älskar sig själva på ett sätt som jag tycker verkar vara ganska ovanligt.

Naturligtvis finns det många sidor på den här diskussionen och ingen av oss håller väl någon sanning. Matthew Hussey är en av mina absoluta favoriter när det kommer till att förklara hur män fungerar och i den här videon diskuterar han kring om vi ens vill ha villkorslös kärlek i våra relationer.

Teal Swan diskuterar villkorslös kärlek.

Michael Timby berättar sin underbart rörande historia om vad han genomgått som tvillingflamma, eftersom han upplevt att hans feminina sida vaknat och genomgått enorma förändringar. Michael talar om hur vi kan hantera känslomässiga svallningar, varför vi behöver släppa ut de mörka känslor vi har och vikten av att samtidigt ha förståelse för vår själsliga partner.

Jag vill avsluta med denna fina video, där Julian Hepps intervjuar tvillingflammopar och diskuteras tvillingflammors syn på villkorslös kärlek.

Stor kram! Liv

Vill du få vägledning av mig, så finns jag som vägledare 98# på Tarotguiderna.

Vill du komma i kontakt med mig? Skriv ett mail till: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Att släppa taget om situationer och relationer

”Du behöver släppa taget och gå vidare.” Den meningen kan vara något av det grymmaste vi kan höra för egen del eller säga till någon annan – men kan också ibland vara väldigt sanningsenlig. Många av oss tvingades under 2017 att göra avslut som vi inte ville göra i relationer och situationer – och många känner sig nu rätt så utmattade och vilsna. I det här inlägget tänkte jag därför undersöka på vilket sätt vi gagnas av att släppa taget – och vad det egentligen innebär. Välkomna!

Jag tror att det finns flera olika orsaker till att vi håller fast vid situationer och relationer som inte gagnar oss längre. Kärlek som varit stark, själskontrakt, karma, skam, förväntningar som vi har svårt att släppa, känslor av att behöva ta hand om den andre, tid som investerats, krav och förväntningar från den andre eller utomstående kan vara några av anledningarna. Många av oss har heller inte verktyg nog att hantera dessa hinder. I det här inlägget tänkte jag därför gå igenom vad det egentligen innebär att släppa taget och även ta upp begreppen förlåtelse, karma, tacksamhet och skam.

Att släppa taget – vad innebär det egentligen?
Att släppa taget kring minnen och känslor som inte gagnar oss längre och som hör till det förflutna, är ett komplext ämne. Vissa föreläsare såsom exempelvis Ester Hicks, menar att vi inte alls bör tänka på destruktiva händelser från det förflutna – och anser att det förflutna självdör om vi slutar tänka på det som hänt. Eckhart Tolle, Neville Goddard och Agnes Vivarelli med flera, menar däremot att det förflutna lever vidare i oss om vi inte först kapar banden till det förflutna eller omvärderar det förflutna (se videos nedan. De som vill kan även läsa mitt tidigare inlägg ”att kapa känslomässiga band”). När vi gjort detta, kan vi så sluta tänka på det förflutna och låta de minnen vi inte vill ha kvar självdö, eftersom vi då inte har kvar de energimässiga banden till det som hänt.

De flesta andliga författare och föreläsare som talar om förändringar, menar att begreppet ”att släppa taget” i princip innebär att underkasta sig den utkomst i en situation som blir när vi 1) slutar kämpa mot hur nuet ser ut 2) släpper vår egen kontroll över hur, när och var situationen kan lösa sig 3) välkomnar och släpper in den lösning på situationen som våra hjärnor och egon inte är kapabla att se. Känslan som bör infinna sig är att det vore väldigt fint att få det jag vill ha, men även om jag inte får det, så är livet fint ändå. Den inställningen tillåter förändringar och förbättringar att komma in i våra liv.

När vi ber om en lösning på ett problem eller ber om en förbättring och ber om hjälp av universum, Gud, änglar eller våra guider, så menas dessa högre energier ha möjlighet att hjälpa oss med en lösning som är den bästa för alla inblandade. Men för att lösningen ska kunna komma till oss måste vi också tillåta lösningen att komma in i våra liv. Ofta tror vi att vi är tillåtande, men om vi har underliggande känslor av att vi exempelvis inte är värda en förbättring, blir dessa känslor till osynliga blockeringar.

Om vi önskar något eller ber om hjälp – och sedan strax efter tänker ”fast jag är nog förresten inte värd det, så det är nog bäst att jag inte får det” menas våra änglar och hjälpare tvingas tvärvända och åka tillbaka med den lösning vi bad om. (Hur vi ber på mest effektivt sätt är ett ämne för sig, men för den som är intresserad kan jag rekommendera föreläsningar från Greg Branden och Neal Donald Walsch).

Att släppa taget om relationer och situationer kan göras på olika sätt, varav ett sätt är genom att visuellt kapa eller dra ut känslomässiga band ur oss själva och den andre. Detta kan vara speciellt bra att göra om situationen eller relationen varit långvarig eller mycket intensiv eller om vi haft att göra med en manipulativ personlighet. Jag går igenom de mest effektiva sätt som jag hittat för att kapa och dra ut känslomässiga band i mitt inlägg ”Att kapa känslomässiga band.”

Inom de kretsar som arbetar med attraktionslagen finns en intressant teknik för att omvärdera det förflutna i minnet – och på så sätt släppa taget om det som varit. Tekniken kommer från Neville Goddard och kallas revision. De som vill kan titta på videon nedan från Agnes Vivarelli, samt lyssna på hennes meditation nedan. De som känner tveksamhet inför att gå in i det förflutna kan titta på denna video: Revision – isn’t it bad to go back to the past?

Förlåtelse
Förlåtelse menas spela en otroligt stor roll i det sätt vi kan gå vidare på. Dr. Wayne Dyer menar att om vi håller fast vid gamla oförrätter, så är det endast vi själva som hålls fångna – den andre går fri. Att hålla fast vid gamla oförrätter som vi upplever att andra gjort mot oss menar Wayne är ”som att dricka gift men förvänta oss att den andre ska dö.”

Bishop Jakes menar att om vi håller fast vid det förflutna, så gör vi det på bekostnad av vårt eget öde. Han menar att vi gör den andre mer kraftfull om vi håller fast vid negativitet gentemot andra, samtidigt som vi försvagar oss själva (se video här). Alexander Loyd menar i boken Healingkoden att oförmåga att förlåta andra eller oss själva kan skapa olika typer av sjukdomar i oss.

Agnes Vivarelli menar att vi egentligen inte behöver förlåta någon annan än oss själva och att vi istället behöver titta på de delar av en situation som vi själva skapat (se exempelvis How to Let Go of Resentment towards Someone samt Meditation for Self Forgiveness & Forgiving Another). Agnes menar, precis som Ester Hicks, att ett av de mest effektiva sätten att lösa upp det förflutna är att ”slutna vattna den destruktiva plantan” som Agnes uttrycker det, eftersom negativa tankar självdör efter en tid om vi slutar mata dem med energi. (Dock kan vi alltså behöva göra tekniken revision eller kapa känslomässiga band till situationen först.)

Marianne Williamson menar i videon nedan att något av det allra mest kraftfulla och transformerande vi kan göra för att befria oss själva från det förflutna, är att be för den andres lycka, vilket enligt henne skapar en av två förändringar: 1) antingen förändrar sig den andre i sitt beteende gentemot oss, eller 2) vi kommer att sluta bry oss…

Karma 
Det finns många olika teorier om vad karma är och varför vi går in i karmiska situationer och relationer. Eckhart Tolle menar att karma är gamla beteendemönster som vi löser upp när vi blir medvetna om dem, Dolores Cannon menar att karma är gamla oförrätter från förr och från tidigare liv, som vi släpar med oss så länge som vi inte förlåter och tackar varandra och oss själva för upplevelsen.

Jag tror att vi har karma i nästan alla typer av relationer och situationer och att karma har en enorm dragningskraft. De relationstyper där det menas finnas mest karma är i rent karmiska relationer och mellan karmiska själsfränder. Båda relationstyperna har ofta en otroligt stark energi mellan sig, men lika ofta är dessa relationer inte menade att vara längre än att den karma som finns i relationen är upplöst. Den karma som finns mellan paret menas lösas upp antingen när paret förlåter och tackar varandra och sig själva, eller om ingen av paret förstår vad situationen betyder, så löses karman upp abrupt när deras själar fått nog av situationen. Detta innebär oftast att relationen också löses upp och slås i spillror mycket plötsligt.

Jag och många författare och föreläsare med mig, tror att det är väldigt gynnande för alla inblandade att lösa upp gammal karma, vare sig det handlar om en relation eller situation som är pågående eller avslutad. Att begrava det negativa som varit och upplösa den karma som finns kring en situation släpper oss fria. Vi kan gå vidare in i en ny ren fas med samma personer eller träffa nya personer – och vi behöver inte uppleva samma mönster om och om igen.

Att lösa upp karma
Det finns många teorier om att lösa upp karma, men det bästa och snabbaste sättet som jag funnit är att förlåta alla iblandade, förlåta sig själv och tacka för alla de erfarenheter som situationen gav oss. Finns det någon specifik person i situationen som du inte kan eller vill förlåta, kan du istället förlåta själva situationen och dig själv.

Gör såhär:

1) Sätt dig ned i meditationsställning och andas några djupa andetag in och ut.
2) Tänk på situationen eller personen som problemen hör till.
3) Säg följande ramsa: Jag förlåter alla inblandade i den här situationen. Jag förlåter situationen i sig. Jag förlåter mig själv. Jag visste inte bättre. Ingen av oss som var inblandade i detta visste bättre.
4) Andas några djupa andetag och centrera dig själv.
5) Fortsätt med ramsan: Jag tackar situationen för allt som den lärt mig. Jag tackar alla inblandade för de lärdomar de givit mig i situationen. Nu när jag vet bättre, kan jag göra bättre.
6) Räkna upp några saker i ditt liv som du känner dig tacksam för, börja med små saker såsom exempelvis: Tack för den luft jag har att andas, en ändlös mängd luft varje dag. Tack för att jag har elektricitet i mitt hem, tack för att jag har rinnande vatten, tack för att jag få äta mig mätt varje dag. Tack för att jag har en säng att sova i, tack för att min kropp fungerar så bra som den gör. Fortsätt att räkna upp saker du är tacksam över och känn hur den mjuka, ljusa energin av tacksamhet bäddar in dig som en varm filt.
7) När du är redo öppnar du ögonen och fortsätter med din dag. 

Tacksamhet
Energin av tacksamhet menas vara en av de högsta och ljusaste energier vi kan känna. Tacksamhet får negativa minnen att blekna och möjliggör att goda situationer och relationer kan komma in i våra liv.

Många andliga föreläsare, såsom exempelvis Dr. Michael Bernard Beckwith, menar till och med att ingenting nytt kan komma in i våra liv och ingenting kan förbättras i en situation, om vi inte först är tacksamma för vad vi har idag (se video Oprah’s SuperSoul Conversations – Dr. Michael Bernard Beckwith: Manifest the Life of Your Dreams)

Att känna tacksamhet för relationer som tagit slut eller situationer där vi blivit illa behandlade, kan kännas rent av omöjligt. Men ilska och bitterhet är enligt samtliga av de författare och föreläsare som jag undersökt, två av de allra största blockeringarna för att en situation och våra liv ska kunna förbättras. Att känna tacksamhet för situationer som inte blivit som vi önskat kräver ofta daglig träning, men när vi till slut når till det stadie där vi märker att vi inte längre är arga på någon eller på oss själva och känner en liten stråle av tacksamhet när vi tänker på situationen, då är vi också på väg att bli fria.

Tacksamhet är en energi som är otroligt stark och ljus och som växer sig starkare i oss desto mer vi tränar på att finna saker i vardagen att vara tacksamma över. Jag tycker att tacksamhet känns i som ett varmt flöde kring hjärtat – och med lite träning kan vi sprida den goda känslan i hela kroppen. Med ytterligare lite träning kan vi expandera ljuset ut ur kroppen och sprida känslan av tacksamhet till andra. Numera blir mitt hjärta mycket snabbt varmt och öppet bara jag tänker på själva begreppet tacksamhet.

Att lösa upp skam
Många andliga föreläsare menar att vi ofta hindrar nya goda ting och situationer att komma in in våra liv, på grund av att vi inte känner oss värdiga eller att vi är rädda för att i slutändan inte klara av de situationer vi verkligen önskar oss. Därför kan vissa av oss hindra oss själva och hindra en situation från att förbättras, genom negativa tankar och negativa konversationer med oss själva eller andra.

Om våra förhoppningar för en situation eller en relation varit stora eller om vi känner skam över att vi inte utfört vår plikt eller uppfyllt andras förväntningar, kan det vara nyttigt att titta på vad det är vi skäms för. Se forskaren Bréne Brown, Oprah och föreläsaren Teal Swan tala om skam och lycka nedan. Längst ned ser du även en meditation för att släppa känslor av skam.

How To Overcome Shame -Teal Swan-

En bra meditation för att släppa känslor av skam, från Erin Spors.

Till sist vill jag avsluta med denna fina lilla peppande video från Bréne Brown och Oprah Winfrey, där de pratar om skam, självkänsla och att se framåt.

Ha en bra vecka! Stor kram Liv

Vill du få vägledning av mig, så finns jag som vägledare 98# på Tarotguiderna.

Vill du komma i kontakt med mig? Skriv ett mail till: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Meditation för icke-mediterare

Många av oss börjar meditera först när vi tvingas till det. När smärtan av någon situation eller smärtan av negativa tankemönster blir för stor, när vi inte står ut längre och bara måste, måste, måste få en tyst stund utan plågande tankar. Men meditation behöver varken vara svårt, krångligt eller ta lång tid. Sätt fem-tio minuter åt sidan och följ med mig. Välkomna!

Jag tror inte att det finns något rätt eller fel sätt att meditera på. Jag har mediterat och gjort yoga sedan tonåren och under de senaste ca 20 åren, har mina mediationsövningar och yogasessioner sett väldigt olika ut. Ofta sätter jag mig bara ned mitt i något jag håller på med och mediterar en kort stund, ibland mediterar jag samtidigt som jag gör yoga. Det behöver inte vara så perfekt. Jag anser inte att det behöver vara tyst ikring oss när vi mediterar, inte heller att vi behöver vara ensamma. Jag tror bara att vi behöver sätta oss ned en stund i en bekväm ställning – och känna stillheten som alltid finns längst in i oss själva – oavsett hur våra yttre omständigheter ser ut.

Längre ned på sidan har jag klippt in några av mina favoriter av guidade meditationer. Svenska www.yogobe.se har meditationsövningar på svenska för dem som hellre vill lyssna på svenska inspelningar.

För mig fungerar mediation bäst såhär:

Avsätt några minuter på en plats där du kan sitta relativt ostört. Sätt dig ned och känn att detta är din stund för att komma i balans. Detta är din stund, där du låter din hjärna och din kropp får läka och vila, utan att behöva arbeta med tankar, känslor eller problem. I sömnen har vi inte samma kontroll, även om hjärnan läker och sorterar tankar på nätterna, kan tankarna lätt löpa fritt och skrämma oss på nätterna. På det här sättet, i vaket tillstånd i meditation, kan vi kontrollera kroppens läkning genom att liksom ”sova” fritt från tankar, medan vi är vakna i vår meditation. Våra problem kan vi lösa bättre när vi mediterat en stund.

  1. Jag sätter mig ned, helst på golvet och helst i lotusställning.
  2. Jag blundar, mina händer vilar på knäna och handflatorna är riktade uppåt.
  3. Jag andas in och ut några gånger genom näsan, tills andningen är djup, lugn och jämn.
  4. Här kan vi nu välja att fortsätta rikta all vår uppmärksamhet på andningen, på ljudet av luften som passerar in och ut genom näsan, hur luften känns när den kommer in i kroppen och känslan av hur luften lämnar kroppen när vi andas ut.
  5. Om vi fokuserar tillräckligt mycket kan vi känna hur luften pillrar på oss och rör sig ikring oss. Kanske hör du ljudet av ett kylskåp som brummar lite eller av någon som går förbi utanför.
  6. Fokusera på de små ljuden och låt tankar kring vad du hör eller känner komma till ytan som bubblor, för att sedan lösas upp och lämna dig.
  7. Tankar och känslor är som små fiskar kring en stor fisk, låt dem vara där, de behöver inte vara någon annanstans. Låt dem passera förbi. Sitt i stillheten och iaktta dina känslor och ljuden ikring dig med slutna ögon.
  8. När du känner att du suttit i din egen stillhet nog länge, kan du öppna ögonen och fortsätta med din dag.Eftersom våra hjärnor endast kan tänka en tanke åt gången, kan det hjälpa att lyssna på en guidad meditation, såsom exempelvis dem jag bifogat här nedan med Mooji, Louise Hay, Kim Eng och Doreen Virtue.

Guided Breathing Meditation With Kim Eng

Gain Clarity & Deep Peace with Doreen Virtue – Monday Meditation

Här har jag även bifogat en video med Teal Swan där hon förklarar hur vår kropp beter sig under mediation: Meditation to Release Resistance and Allow – Teal Swan

Behöver du vägledning?

Om du vill få vägledning av mig, finns jag på Tarotguiderna (se min profil här) och jag har vägledarenummer Liv 98#

Vill du komma i kontakt med mig? Skriv ett mail till: liv.tvillingflammorsjalsfrander@gmail.com

Ha en fin vecka! Stor kram/Liv

Hur vi kan ändra andras beteende mot oss

Vissa menar att två personer har 50% ansvar vardera i en relation eller en situation, andra menar att vi har 100% ansvar för hur andra beter sig mot oss. Vad gäller egentligen? I detta inlägg tänkte jag undersöka ämnet närmare. Välkomna!

Den amerikanska skilsmässoadvokaten Bill Ferguson började under sin karriär upptäcka att han i samtal med sina klienter kunde få paren att bli sams igen – och att en stor procentsats av hans klienter valde att fortsätta vara gifta. Han har sedan 80-talet skrivit böckerna  How To Heal A Painful Relationship, Get Your Power Back och Miracles Are Guaranteed, gästat Oprah och utbildat flera tusen terapeuter i sina tekniker. Bill menar att när vi har en relation som inte fungerar, finns alltid en underliggande orsak av antingen motstånd mot förändring eller en ovilja att släppa saker från det förflutna. Enligt Bill skapar detta rädsla, upprördhet och tunnelseende.

Nyckeln till goda relationer är enligt Bill och många andra föreläsare inom relationer (såsom exempelvis Tracy McMillan, John Kironde, Ester Hicks, Eckhart Tolle, Agnes Vivarelli m.fl.) att vi tar 100% ansvar för vår del i hur vi får den andre att agera. Vi menas kunna göra det genom att titta på vad det är vi själva tänker och känner om den andre personen, vad vi känner och tänker om oss själva och om relationen i sig.

Personer runtikring oss känner vad vi tänker och känner om dem – och vi påverkas av varandra även på långa avstånd. Destruktiva och negativa tankar skapar enligt många föreläsare en slags energimässig vägg mellan oss och den andre. Negativa tankar och känslor upplevs frånstötande, människor vill oftast inte närma sig någon som tänker eller känner negativitet gentemot dem. Detta gäller även omvänt, människor vill oftast inte heller närma sig oss om vi tänker och känner negativitet mot oss själva. Bra frågor att ställa sig, som kommer från Agnes Vivarelli, är dessa:

  • Om en person som du känner beter sig illa mot dig, vilken slags tyst konversation har du haft om den personen?
  • Vilken slags tyst konversation har du haft om dig själv?

Enligt många som föreläser om relationer så är det omöjligt att ha en konflikt i en relation om vi inte är två om konflikten. För att en konfliktsituation ska uppstå behöver det finnas en sändare och en mottagare – och mottagaren likväl som sändaren – har 100% ansvar i vad det är vi sänder ut eller hur vi väljer att reagera på det material vi tar emot (eller väljer att inte ta emot). Båda har därför även 100% möjlighet att ändra förloppet; om mottagaren väljer att reagera på ett annorlunda sätt måste sändaren agera annorlunda för att få en reaktion. Mottagaren kan alltså välja sin reaktion, välja sina tankar om situationen eller välja att inte alls ta emot. Likaså kan sändaren välja vad denne sänder ut, för att få en önskad reaktion.

Här nedan har jag klippt in två av Bills föreläsningar, mer material finns på www.masteryoflife.com. Jag har även klippt in några av Agnes Vivarellis föreläsningar om hur vi kan ändra våra tankar kring relationer där vi anser att vi inte blir behandlade såsom vi förtjänar att bli behandlade. Längst ned finner ni även en av underbara John Kirondes videos om hur vi kan ändra våra tankar och inre resonemang kring våra relationer, för att de ska arbeta med oss istället för mot oss.

Mycket kärlek, mycket självkärlek!

Love is never enough to have a relationship work – Bill Ferguson

Find & heal the inner issues that sabotage your life – Bill Ferguson

(This video is from the Mastery of Life Video Course)

When Loved Ones Blow Hot & Cold

They Don’t Treat Me the Way I Deserve to Be Treated

The Speaking From Technique. The best manifestation Law of attraction technique by John Kironde

Behöver du vägledning?

Om du vill få vägledning av mig, finns jag på Tarotguiderna (se min profil här) och jag har vägledarenummer Liv 98#

Stor kram/Liv

Att manifestera en specifik person

Många av oss har en eller flera relationer i våra liv som inte är som vi skulle önska att de var, ett ex eller en nuvarande relation som vi vill förbättra. Men hur gör vi det på bästa sätt? I det här inlägget vill jag tipsa om hur vi kan se förbi den verklighet vi lever i just nu, för att istället låta den verklighet vi vill ha komma in. Välkomna!

Eftersom basen till all form av förändring i vår yttre värld är självkärlek, börjar vi med en övning för självkärlek! I den här videon förklarar Louise Hay sin Spegelövning. För fler länkar till videos om självkärlek, läs mitt inlägg Självkärlek botar allt. Alla typer av relationer, vare sig du har en relation som inte är själslig eller om ni är själsfränder, tvillingsjälar, tvillingflammor, karmiska par, katalysatorer eller någon annan variant, är betjänta av att vi läker oss själva genom självkärlek.

Affirmationer för självkärlek från Louise Hay.

Agnes Vivarelli förklarar vad vi behöver börja med när vi vill reparera en relation.

Ester Hicks förklarar ”17 sekunder-regeln.”

Agnes Vivarelli ger sin syn på ”17 sekunder-regeln” vilket är applicerbart på alla möjliga olika situationer och relationer.

Oprah, Gary Zukav och Linda Francis diskuterar varför själsliga relationer är så svåra.

Gabriel Gonsalves lär ut hur vi kallar på vår själsfrände.

Dr. Christiane Northurp talar om känslor och projektioner, varför det är viktigt att vi erkänner för oss själva vad vi känner och hur vi transformerar destruktiva känslor till kraft.

När vi har vår bas i vår egen självkärlek, kan vi börja sända kärlek till andra.

Gabriel Gonsalves har underbara meditationer för att sända kärlek till andra.

Agnes Vivarelli pratar om vikten av att lyssna på oss själva och inte lyssna på andra, när det gäller vad vi väljer att manifestera i våra liv.

Agnes Vivarelli talar om hur vi kan välja att ta emot eller inte ta emot projektioner.

Ester Hicks pratar om hur vi kan ignorerar den verklighet vi lever i just nu.

Eckhart Tolle talar om hur vi bäst ber, för att få en förändring i våra liv.

Jill Miller och Remi Thivierge från Twin Flame Healers talar om healing för tvillingflammor. Vissa typer av relationer, speciellt tvillingflammor, kräver en i princip total villkorslös kärlek mot oss själva och andra för att fungera. Så det är bara att sätta igång med självkärleksövningar!

Diskussion om själens sår, från Twin Flame Love.

Lindy Cowling talar om svårigheterna med kontakt mellan själsliga par.


Behöver du vägledning?

Om du vill få vägledning av mig, finns jag på Tarotguiderna (se min profil här) och jag har vägledarenummer Liv 98#

Ha en fin vecka! Stor kram/Liv