Betyder “ha ett bra liv” egentligen “dra åt helvete”?

Vi säger sällan “ha ett bra liv” till någon som vi har framför oss. Men många av oss har skrivit just så i sms till män eller kvinnor som vi haft relationer till. Många av oss som skriver så till någon, ångrar oss efter ett tag, men då är dörren ofta väldigt stängd till den andre. “Ha ett bra liv”, tolkas nämligen av många som ett permanent “dra åt helvete”. 

Jag har själv fått “ha ett bra liv” i sms två gånger av olika män som jag haft längre relationer med. Den ene skrev detta till mig genom att skicka meddelandet till min mamma (!) och bad henne hälsa mig det (I know!) – medan den andre skrev det direkt till mig. Jag har även själv skrivit det till min tvillingflamma – något jag svurit att aldrig göra om.

Det finns nämligen nästan ingenting som kan reparera en sådan mening. Den slutsatsen har jag dragit av att ha varit i båda ändar av mottagare och sändare, och efter att ha pratat med många av er om hur det känns att få ett sådant meddelande.

Vi som skriver det kan anse att vi skriver i sorg eller att vi vill att den andre ska skriva tillbaka och protestera. Men “ha ett bra liv” uppfattas oftast av mottagaren som ett definitivt “jag vill aldrig mer ha något med dig att göra” för all framtid. Det får mottagaren att undra hur illa sändaren egentligen tycker eller har tyckt om oss. Energin känns giftig och destruktiv och tilliten förstörs. Personen som får det i textform, stämplar ofta den andre som falsk, korttänkt, neurotisk, omogen och oförmögen att agera sansat. Ibland ger mottagaren sändaren en andra chans, men till slut får mottagaren nog – och i många fall hör vi aldrig av varandra mer. Om det är resultatet vi önskar, så för all del, skriv “ha ett bra liv”. Om inte – tänkt efter innan du skriver. Kliv bort från tangentbordet, lägg undan telefonen och vänta några dagar med att skriva något. 

Det tycks vara så att ilska, frustration och en egostyrd personlighet gör att vi kan skriva nästan vad som helst till människor som vi egentligen bryr oss mycket om. Men något vi bör komma ihåg är detta: egot VILL inte att vi ska vara lyckliga, egot VILL agera i affekt. Egot lever och göds av drama och VILL rasera våra liv. De av oss som lyssnar till våra egon och inte ännu börjat eller inte vill arbeta med oss själva, får ofta resultat i våra liv som egot tycker om, dvs förödelse eller låsningar. Att arbeta med oss själva (att göra ett inre arbete som jag kallar det) kan innebära exempelvis en stunds meditation och yoga om dagen, att att ge själens röst större plats än egots röst och att på olika sätt börja känna att vi duger. För vissa räcker det långt, men i de flesta fall behöver vi göra någon form av daglig självkärleks-övning för att behålla det goda vi manifesterar. För vissa tar det inre arbetet många år och innefattar att gå igenom “the dark night of the soul” en eller flera gånger, ett konstant skuggarbete och ett konstant arbete mot tvivel. De av oss som genomlidit “the dark night of the soul” behöver ta extra hand om oss själva innan vi finner vår nya identitet – och vi behöver därför vara alldeles extra noga med dagliga självkärleksövningar, såsom motion och meditation, hälsosam mat, enegirensning etc.

Egot menas av många sprirituella föreläsare (såsom exempelvis Deepak Chopra och Eckhart Tolle) arbeta som en slags skyddsmekanism i oss – genom en primitiv instinkt att allt som gör ont kan döda oss – egot är själv rädd att dö om vi utvecklas spirituellt. Så egot försöker med alla medel att hålla DRAMA aktivt i våra liv, annars slutar vi kanske att uppmärksamma våra egon, som då tappar i kraft.

Vissa spirituella föreläsare menar att vi måste döda egot, medan andra menar att det inte är möjligt och inte heller sunt. Jag anser att egot bör betrktas som en del av oss som inte har någon övergripande bild av vad som pågår, som drar förhastade slutsatser och alltid ser negativt på allting – och som försöker med alla medel att få oss att agera på situationer i affekt. Jag anser dock att det är bättre att lyssna till sitt ego och säga “tack för din åsikt” än att försökta förtrycka det, eftersom egot då ofta försöker rebella mot oss som en kränkt tonåring. Men att vi lyssnar och tackar för egots åsikt betyder inte att vi behöver agera efter egots vilja. Jag tror att alla våra känslor och sidor behöver bekräftas, annars rebellar de. Men om vi lyssnar till dem och tackar dem, så slår de sig till ro. De har då blivit hörda och känner sig nöjda, och när de sjunkit undan kan vi så istället lyssna till vår själs subtila vägledning – som i sin tur ALDRIG skulle råda oss till att agera i affekt.

Själen har vår ritning för livet och själen är allvetande. Bättre vägledning kan vi aldrig få, än den vägledning vår egen själs subtila, mjuka och lugna röst kan ge oss. Jag anser att den bästa vägledningen finns i att kombinera vår själs vägledning med våra guider och skyddsänglars vägledning, samt att meditera och motionera så mycket dagligen, att kroppen direkt kan meddela oss när något är rätt eller fel.

Egot är rädd för allting främmande och vill skapa drama för att inte dö. Så när vi är egostyrda och inte lyssnar till vår själs vägledning hamnar vi ofta i olyckliga situationer. Vi kan tydligen skriva saker vi aldrig skulle säga till människor rakt ut när egot får styra. Min teori är att när vi inte ser människan framför oss så tar egot lättare över och vi ser inte heller den andres reaktion. Energiutbyte sker till stor del genom ögonen – och om vi inte ser ögonen på den andre så finns det färre (eller inga) hinder för oss att såra varandra.

Jag har själv skrivit “ha ett bra liv” till min tvillingflamma – trots att han är en av de personer som betyder mest i mitt liv. Jag skrev så väldigt tidigt in i vår relation, eftersom jag kände att han var (och är) den ende man jag träffat som kan krossa mig känslomässigt. När jag började inse att ett avvisande från honom skulle kunna förgöra mig, tyckte mitt ego att det var bättre att jag klippte bort honom ur mitt liv än att jag riskerade att bli sårad. På den tiden visste jag inget om egot –  jag var väldigt egostyrd och fick resultat därefter.

När jag skrivit “ha ett bra liv” till honom, drog han sig undan precis såsom han tolkade att jag bad om. Jag trodde att det skulle vara något tillfälligt, men det var det inte. Såhär i efterhand kan jag se att det bästa hade varit att vara tacksam över den relation vi trots allt hade och vänta in en förändring, istället för att försöka forcera fram en förändring som ingen av oss var redo för. Jag hade behövt göra regelbundna självkärleks-meditationer och framför allt arbetat med tacksamhet över nuet. Ester Hicks säger att om vi ägnade 15 minuter om dagen åt att andas, så skulle alla våra problem minska drastiskt i betydelse. I mitt fall krävdes 2, 5 år av inre arbete innan jag idag känner att jag har hittat min nya identitet och är självförsörjande i självkärlek. Men eftersom jag på olika sätt stötte bort min tvillingflamma i början, fick jag inte möjligheten att ha honom i mitt liv under de åren. Jag fick göra allt arbete ensam – och i långa perioder var själslig kontakt den enda kontakt vi hade.

Problemet för min del blev att jag inte alls blev fri från min smärta genom att be honom att försvinna och ha ett bra liv. Resultatet blev istället att jag ångrade mig dygnet runt och många, många gånger försökte be om ursäkt. Men till denna dag har han aldrig godtagit mina ursäkter.

Jag tror att vi behöver komma ihåg när det gäller både män och kvinnor, att den andre kan vara väldigt känslig. Vissa av er frågar mig jag har skrivit ha ett bra liv till den här personen – har jag förstört allt? Många gånger när jag tittar i korten och frågar min guide så är svaret ja, relationen såsom den sett ut är förstörd. Men det betyder inte att en ny relation inte kan bildas. När en relation dör kan en ny relation uppstå med samma person.

“If you fall down 100 times, you pick yourself up 101”.
– Jill Miller

På samma sätt som våra celler förnyar sig och hela vår kropp är en annan kropp efter en viss tid (såsom exempelvis Deepak Chopra föreläser och skriver om i sina böcker) så är våra relationer föränderliga. Ester Hicks talar en del om detta, och vi kan även (såsom jag nämnt i tidigare inlägg) göra både kvanthopp och byta tidslinje för att förändra en situation som vi inte tycker om. Tekniken “revision” som Neville Goddard lär ut är också väldigt användbar.

Jag bifogar en video där Agnes Vivarelli läser ur boken “At your Command” av Neville Goddard. Jag tänker att detta stycke kan vara användbart för er som har lust att skriva “ha ett bra liv” till någon, som ni kanske egentligen vill ha kvar i era liv. Tänk över vad ni egentligen vill ska hända, innan ni skriver så till någon. För ni kanske aldrig mer får kontakt med personen igen.

Kram/Liv